En människovänlig idé ~ 1870

I Paris försiggick nyligen en duell på pistoler mellan två unga män.

Den enes sekundant, en herr v. Malortie, var uppfinnare till ett nytt slags exploderande kulor, som springer sönder, när de träffar ett föremål och söndersliter det i små stycken.

Då man skulle ladda vapnen, försökte denne sekundant övertala de båda motståndarna att göra honom den tjänsten att skjuta med hans kulor; ty ända hittills hade han endast försökt sin uppfinning på hundar och kaniner, men inte varit i tillfälle att pröva den på någon av sina medmänniskor.

Ingen av duellanterna hade dock lust att göra bekantskap med den nya uppfinningen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!