En miljonärskas nycker ~ 1904

I ett anfall av melankoli lämnade en maka till New York-miljonären Jones för 14 dagar sedan sitt hus och kvarlämnade ett brev, vari hon förklarade att hon var trött på det luxuösa livet och att hon hädanefter skulle förtjäna sitt levebröd genom eget arbete.

Efter ivrigt sökande lyckades hennes make finna henne som piga i ett mejeri i Delaware.

Hon hade emellertid blivit trött även på detta arbete och ämnade nu bli guvernant.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!