En ny kreatursstam ~ 1903

Det har upprepade gånger framhållits såsom ganska troligt att yaken – Centralasiens nötkreatur – med fördel skulle kunna födas upp som “husdjur” i Sveriges nordligaste delar.

De yakar som nu levt några år på Skansen under ganska inskränkta förhållanden har trivts bra och fått flera kalvar, och yakkon lämnar en mycket fet mjölk vid mjölkning.

Emellertid har saken ännu inte förts vidare framåt, kanske för att det inte varit så särskilt lätt att anskaffa yakar.

Nu annonserar dock en göteborgsfirma, hrr Forssell & Helling, i Norrlands tidningar att de tar emot och utför order på anskaffande av yakdjur, och för Norrlands framtida utveckling får man hoppas att intresserade begagnar sig av detta tillfälle att införa en nötkreatursras i Norrland som i sitt hemland gör befolkningen ovärderliga tjänster som kött- mjölk- och arbetsdjur, som lever året om under bar himmel i de centrala delarna av Asiens högland under stränga klimatförhållanden och om vilka europeiska resenärer uttalat sig högeligen berömmande.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!