En timmerman nedföll med yxan i handen från en takås och krossades ~ 1883

En timmerman nedföll med yxan i handen från en takås och krossades. Det var i Irland. ”Ack, så väl, att han inte gjorde sig illa med yxan”, sade en närvarande; ”det var då en riktig lycka.” • Sveriges Tjenstelista, 1883

Lämna ett svar

error: Content is protected !!