En tjänsteflicka önskar hushålla för en välbärgad lantbrukare ~ 1894

En tjänsteflicka, 28 år gammal, önskar hushålla för en välbärgad lantbrukare.

Om denna annons är lämplig att tas in i Giftermålstidningen vet jag inte. Men jag är inte ovillig att till och med hushålla för “Jörgen”, som är så nogräknad i matlagning. Den konsten har jag lärt hos Cadier under 10 månader, och har goda betyg från honom.

Jag tar inte plats hos någon som inte har allvarliga avsikter när det gäller att ingå äktenskap. Någon gammal hushållerska vill jag inte bli. Fru vill jag bli.

Svara därför till “En bra husfru” under n:o “2”, Giftermålstidningen, Stockholm.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!