En uppfinning ~ 1891

En uppfinning att frambringa elektriskt ljus utan maskiner har gjorts av ryssen A. S. Ivanovski.

Till frambringandet av sitt elektriska ljus använder han varken ång- eller dynamoelektriska maskiner, utan en kondensator av säregen konstruktion, och som verkar utan hjälp av varken ånga eller eld. Den kan anbringas var som helst och kräver ingen särskild eftersyn. Detta är ena sidan av den nya uppfinningen.

Den andra är, att apparaten lämnar ett jämnt och stadigt ljus, som kan regleras. Medels en regulator, bestående av ett bräde varpå en del kontakter är fästade, kan man tända och släcka lampor i olika rum, föröka ljusstyrkan eller minska den. Med ett ord: från en och samma kondensator kan man öka ljusstyrkan i lampan genom att minska den i en annan.

Om konstruktionens enskildheter nämns ännu inget. Uppfinningen har väckt mycket uppmärksamhet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!