Ett egendomligt oväder på Atlanten ~ 1888

I Times lästes följande intressanta beskrivning av ett oväder, som för några veckor sedan på Atlanten överföll ett engelskt fartyg, lastat med järnmalm.

Ovädret skildras som ytterst ohyggligt och av en särdeles våldsam karaktär, blixt följde på blixt, och fartyget befann sig flera timmar liksom i ett hav av ljungeldar. Luften var liksom laddad med elektricitet, och tre eldkulor exploderade med ett starkt brak tätt över fartyget.

En av styrmännen förlorade talförmågan under flera timmar, och av besättningen, som var slagen av skräck, blev 11 man kullkastade på däck och förlorade synen en halv dag. Kaptenen och den ene styrmannen var de enda ombord, som kunde arbeta.

Kaptenen anser, att det var järnmalmslasten, som verkat såsom en magnet och dragit blixtarna till sig.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!