Paul de Cassagnac ~ 1884

Paul de Cassagnac, den bekante bonapartisten, har varit ute för ett högst betänkligt jaktäventyr, i det han på en harjakt blivit träffad av en hel laddning skrot. Hans liv räddades förmodligen därigenom att en del av skottet träffade hans patronkök.

En mängd hagel inträngde på olika ställen i kroppen. Ett träffade hans ena ögonlock och rev bort detta nästan till hälften, utan att skada ögat.

Det märkvärdigaste i hela historien är dock att monsieur de Cassagnac, i och med det haren sprang tätt förbi honom, kunde ehuru blodet strömmade över hans ögon passa på och ge honom ett skott som med ens hejdade hans språng.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!