Ett enkelt sätt att bli berömd och rik ~ 1870

En skriftställare besökt en av nutidens mest berömda skådespelare. Han emottogs vänligt och under loppet av samtalet förde konstnären den besökande till sitt kabinett och visade honom en mängd värdefulla tavlor och andra dyrbara saker.

Vid anblicken av alla dessa härligheter utbrast skriftställaren förtörnad:

”Men är det inte en orättvisa av ödet, att en människa, som aldrig lärt sig något annat än sina roller kan skaffa sig allt detta, under det en man som jag, som studerat natt och dag år ut och år in och som skrivit så många vetenskapliga ämnen knappt kan förtjäna mitt dagliga bröd.”

Konstnären svarade blott:

”Jag ska säga er på vad sätt ni kan förtjäna lika mycket som jag.”

”Och det vore”, frågade den andre ivrigt.

”Jo, spela mina roller”, svarade konstnären.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!