Ett gott infall ~ 1885

Bland många andra av Frankrikes förnämsta skriftställare var också Dumas den yngre inbjuden till franska kejsarinnan Eugenie under dennas sommarvistelse på Compiègne.

”Ni, som alla våra gäster”, yttrade kejsarinnan förbindligt, ”har här er fulla frihet”.

Bugande inföll Dumas. ”Det är stor skada, ers majestät, att ni inte bjudit in hela Frankrike”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!