Ett grymt testamente ~ 1891

Ett grymt testamente har av en gammal herre, som nyligen dött i England, efterlämnat till sin unga maka.

Han har till henne testamenterat en förmögenhet av 1 000 pund årligen, dock med det villkoret, att om hon gifter om sig, ska den förminskas till 800 pund. Ett ytterligare avdrag på 200 pund ska göras vid födseln av det första barnet i detta andra äktenskap, och varje ytterligare fött barn kostar en förminskning av 100 pund årligen.

Förutsatt sålunda, att den unga änkan i ett nytt äktenskap får sju barn, äger hon ingenting kvar av hela den testamenterade summan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!