Ett kvinnornas paradis ~ 1903

I Kaliforniska bukten ligger en ö, Tiburon, som saknar nästan all förbindelse med fastlandet eftersom den ligger långt därifrån och som följaktligen är så gott som okänd.

För någon tid sedan, berättar en tysk tidning, kom en tysk forskningsresande till ön för att göra etnografiska studier. Till sin förvåning fann han på ön en författning som skulle glädja alla sanna “kvinnosaksvänner”.

Ön bebos av indianer, de sista kvarlevande av en förr rik och mäktig stam. Dessa indianer lever under kvinnligt herravälde. Ett råd av kvinnor leder de offentliga angelägenheterna, män har ingen talan och är inte valbara. Männen bär sitt öde med lugn och tycks inte ha någon tanke på att reformera sin ställning.

Familjens överhuvud är hustrun. Mannen har bara att lyda. Tyvärr verkar detta kvinnornas härskardöme leda till rasens utdöende. Stammen som förr räknat 5.000 själar har nu minskat till endast några hundra.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!