Ett misslyckat bondförsök ~ 1899

En ”fosterlandsförsvarare”, som i måndags undergick mönstring i Härnösand, önskade slippa ifrån ”de nitti dagarna” och skulle därför spela stendöv. Han hörde aldrig ett ord som talades eller skreks till honom av vederbörande mönstringsherrar.

Då han som ”obotlig” visades ut och därvid passerade förbi poliskommissarien Edler, frågade denne honom med något dämpad röst:

– Hur länge har ni varit döv?

– Det är två à tre år, svarade den ”döve” tvärt.

Kapten Johansson, som hörde samtalet, kallade ynglingen tillbaka, och så blev han utan vidare approberad. Att de närvarande skrattade gott åt det misslyckade bondförsöket, säger sig självt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!