Ett nidingsdåd av svårare art ~ 1888

Ett nidingsdåd av svårare art begicks i torsdags afton förra veckan, av en arbetare Karl Johansson från Ölme socken i Värmland, berättar Karlstad Tidning.

Han hade kommit för sent till tåget i Karlstad och måste därför gå hem. När han passerade banan vid Kroppkärsbron mellan Karlstad och Alster tog han en järnvägsskena och lade tvärs över banan. Ett par arbetare som var stadda på andungsjakt i närheten märkte tilltaget, skyndade sig att ta fast brottslingen och ta bort skenan från spåret. Därmed avvärjde de också faran för ett snart därpå ankommande godståg, som för ovanlighetens skull medförde ett rätt stort antal passagerare.

Johansson fördes till Karlstads poliskontor där han erkände sitt illdåd. Han skyllde på att han varit berusad, dock hade han till konstaplarna fällt det yttrande att han i förargelse över att ha kommit för sent till tåget samt över att ha slagit sönder en medhavd brännvinsflaska velat på något sätt hämnas. Ha sa sig inte ha vetat att något tåg skulle komma.

Johansson är född 1867 och har förut varit extra stationskarl.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!