Ett offer för militärdespotismen ~ 1870

Den nya franska militärlagen, genom vilken allmän värnplikt blivit införd, har nyligen föranlett följande komiska tilldragelse:

I en fransk provinsstad engagerade för några veckor sedan ägarinnan till ett modemagasin en kraftigt bygd vacker flicka, med rika blonda lockar och med ett glatt om också något fritt sätt.

Flickan förstod att genom flit och ärlighet inom några veckor tillvinna sig sin matmors fullkomliga förtroende och alla tyckte om den blonda Henriette.

Då inträder oförmodat en morgon en gendarm i butiken och förklarade förestånderskan för densamma, att han kommit för att arrestera den blonda Henriette som undandragit sig militärtjänstgöringen.

Stor förskräckelse i hela huset. Henriette ska bli grenadier. Man överraskar den sköna i hennes kammare, tar av henne den blonda peruken och upptäcker en vacker gosse om tjugo år, vilken genom att ställa sig i det täcka könets led, trott sig bäst kunna undslippa soldatrocken.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!