Ett originellt sätt att göra slut på livet ~ 1906

Ett originellt sätt att göra slut på livet tillämpade den bekanta New Yorkmiljardären Josef Gifford nyligen på sig själv.

Han fyllde en i hans trädgård stående gammal kanon med alla möjliga metallföremål samt krut. Därpå anbragde han en stubintråd på kanonen och ställde sig framför dennas mynning, där han lugnt inväntade det ögonblick, då skottet gick av och slet honom i stycken.

Gifford var huvudman för en gammal Massachusettfamilj. Han hade för kort tid sedan lidit en obetydlig penningförlust, och detta hade gjort honom melankolisk och trött på livet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!