Ett radikalmedel ~ 1887

En engelsk landsortsredaktör hade flera gånger förgäves uppmanat grevskapets sheriff, som höll hans tidning, att betala prenumerationsavgiften, vilket denne under åtskilliga kvartal hade underlåtit.

Slutligen lovade dock sheriffen att nästa dag lämna likvid och tillade: ”Får ni inte penningarna då, så var viss om att jag är död.”

Nästa dag kom emellertid – utan penningar. Då sheriffen därpå följande morgon vid frukosten öppnade sin tidning, överraskades han högst obehagligt av att främst i tidningen upptäcka en notis med så lydande inledningsord: ”Med djupt beklagande omnämner vi här att Philip Bagley, esq., sheriff i grevskapet Essex” etc. Därpå följde en längre, berömmande nekrolog.

Samma dag fick redaktören sina penningar, men sheriffen led mycken smälek när hans uppståndelse till livet blev känd.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!