Ett sorgligt självmord ~ 1894

Ett sorgligt självmord ägde rum den 14:e denna månad i Kristinehamn, då förste stationsskrivaren Johan Axel Lokrantz berövade sig livet medels ett bösskott. Om detta självmord föreligger nu följande närmare underrättelser:

I tisdags afton förra veckan anlände två järnvägens resekontrollörer till Kristinehamn för att revidera räkenskaperna. Genast märktes att en brist förelåg, och en av kontrollörerna vände sig då till hr Lokrantz med förfrågan huruvida hr L. för egen räkning tagit några penningar ur kassan. Hr Lokrantz förnekade detta men lämnade emellertid ifrån sig 300 kronor under begäran att dessa skulle läggas till kassan, något som kontrollörerna emellertid då inte ansågs nödvändigt.

Vid revisionens fortsättning följande dag märktes genast att hr L. under natten eller på morgonen gjort en hel del grova raderingar i räkenskaperna; raderingar som han i normal sinnesstämning omöjligen försökt sig på enligt vad alla samstämmigt försäkrat.

Emellertid hade hr Lokrantz, innan kontrollörerna började sitt arbete, i onsdags varit inne på expeditionslokalen. Han hade då klagat över förkylning och snart avlägsnat sig. Vid tiotiden på morgonen fäste hr Lokrantz’ städerska sin uppmärksamhet vid att nyckeln till avträdet i den lägenhet som hr L. hyrde satt i, varför hon öppnade dörren. Hr L. låg då framstupa på golvet i en stor blodpöl och med huvudet krossat av en kula från en studsare. Sådant är i korthet förloppet vid detta sorgliga självmord, vilket, som så många andra, förorsakats av vår tids slappa moral i affärer.

Hr Lokrantz var en jämförelsevis ung man, endast 38 år gammal, och han har genom sin sympatiska personlighet vunnit många personliga vänner. Genom sin humanitet såsom tjänsteman har han dessutom förvärvat sig allmänhetens synnerliga tillgivenhet och förtroende.

Djupast drabbar dock sorgen över den förtvivlade handlingen den bortgångnes åldriga mor samt en bror.

Balansens belopp lär ännu inte vara fullt känt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!