Ett vidrigt uppträdande som fick sorglig utgång ~ 1881

Ett vidrigt uppträdande som fick sorglig utgång tilldrog sig förra söndagen i Heby i Västmanland.

Ett fattighjon skulle föras till graven. De som bar kistan var i hög grad berusade och hamnade oftast i dikena. Trots alla motigheter kom de likväl fram till graven men när kistan skulle sänkas ner hände det sig att den ene av kamraterna, drängen Per Larsson, gjorde en överhalning som skickade honom huvudstupa efter den döde. Han låg en god stund och kravlade i graven innan man lyckades hala upp honom.

Men långt ifrån nedslagen av sitt missöde beslöt han att än ytterligare utmärka sig, varför han begav sig upp i kyrktornet för att ringa över den avlidne. Genom någon oförsiktighet råkade han där erhålla ett slag av klockan så att han störtade ner omkring 10 fot genom en öppen lucka till en trossbotten längre ner. Följande dag fördes han medvetslös till Sala lasarett, där hans tillstånd ansågs hopplöst.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!