Ett zigenarfölje på Elmrotska området ~ 1906

Ett zigenarfölje har slagit sig ned på Elmrotska området utmed Turingevägen. I stora affischer, uppklistrade på den nedrökta, ruskiga tältväggen kring det område zigenarherrskapet tagit i besittning, annonseras stora föreställningar med ”nationaldanser och rumänska danser”.

Det förundrar oss att någon tomtägare vill upplåta mark åt detta patrask och att magistraten ger dem tillåtelse att utföra sina hokus pokus mitt inne i staden. Deras nationaldanser är troligen lika äkta som dylika sällskaps ofta uppförda vigselceremonier, vilka inte sällan bestått i medvetet hånfulla parodier på kyrklig vigselakt.

Måhända kunde det även löna sig – om man ville besvära sig därmed – att undersöka äktheten av sällskapets zigenarhärstamning. Det skulle av deras utseende att döma inte förundra oss, om de liksom för inte så länge sedan ett dylikt sällskap nere i Skåne, befanns vara helt enkelt tyska dagdrivare, som funnit det löna sig att på detta sätt pungslå ”die dummen Schweden”.

Äkta är i varje fall smutsskorpan och det oblyga, närgångna tiggeriet. Bådadera kan gott undvaras här i staden. Och magistratens efterlåtenhet väcker onekligen en smula undran, helst som det inte är längre sedan än i somras som en fyra, fem stycken medlemmar av ett dylikt sällskap, innan man blev detsamma kvitt, måste intagas på polisarresten för fylleri, oljud och slagsmål.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!