Också en testamentsbestämmelse ~ 1904

För någon tid sedan dog i Paris en rysk dam, vars liv var höljt i en hemlighetsfull slöja. Hon har efter döden låtit tala om sig genom en konstig bestämmelse i sitt testamente.

Damen lämnade efter sig ett kapital på 200 000 francs, som skulle tillfalla den som ville bo ett helt år i en på hennes grav inrättad cell utan att under tiden lämna denna och utan att tala med någon annan människa än med den person, som två gånger om dagen försåg honom med mat och dryck. Arvtagaren skulle dessutom förplikta sig att från nattens inbrott till morgonen låta ljus brinna i cellen.

Den förste kandidaten till arvet blev efter sex månaders vistelse i cellen vansinnig och måste sändas till hospital.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!