Fåglar på damernas hattar ~ 1897

I Amerika begynner man få betänkligheter med hänsyn till den märkbara minskningen i fåglarnas antal.

”The illustrated London News” meddelar att i Massachusetts antagits en lag som förbjuder envar att bära eller ha i sin ägo uppstoppade fåglar eller delar därav, avsedda att nyttjas som prydnad på hattar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!