Fem kronor för ett femöres frimärke ~ 1906

Vid rengöring av skolhuset i Skönberga hade en städerska Carolina Öberg hittat ett 5-öres tjänstemärke, som hon tillvaratagit och sedermera använt att frankera ett vykort med.

Generalpoststyrelsen angav städerskan och allmänna åklagaren hade instämt henne till rådhusrätten i Söderköping. Svaranden var personligen närvarande och erkände att hon av rent oförstånd begått den förseelse för vilken hon åtalats. Svaranden dömdes att böta 5 kronor, det lägsta belopp lagen i dylika fall stadgar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!