Fläckar av olika slag uttas på följande sätt ur färgat bomullstyg ~ 1872

 • damm, mjöl, sot, lera och dylika endast mekaniskt vidhäftade fläckar borttas genom piskning, borstning eller från någon höjd eller med tryck på tygets avigsida fallande vattenstrålar;
 • slem, socker och dylikt genom tvättning med ljumt vatten;
 • fett genom tvättning med ljumt såpvatten;
 • oljefärg, fernissa, harts genom terpentinolja, sprit, bensin och därpå tvål;
 • stearin genom stark och ren sprit;
 • växtfärger, rödvin, frukt, rött bläck genom tvättning med varmt tvålvatten eller kaustikammoniak;
 • alizarinbläck genom utspädd vinsyra, om färgen så tillåter;
 • blod- och äggvitefläckar genom tvättning med ljumt vatten;
 • rost och galläppleskrivbläck om färgen är äkta, genom upprepade försök med citronsyra;
 • kalklut, alkalier genom starkt utspädd citronsyra, som med fingerspetsen fördelas droppe efter droppe på den med vatten fuktade fläcken;
 • syror, ättika, surt vin, jäst sur frukt och dylikt genom ammoniak, mer eller mindre utspädd efter tygets och färgens ömtålighet, som fördelas med fingerspetsen droppvis över den förut med vatten fuktade fläcken;
 • garvämne från kastanjer, frukt, gröna nötskal eller dylikt samt från läder genom klorvatten som, mer eller mindre utspätt efter färgens och tygets känslighet, med en lapp anbringas varmt och droppvis på den förut med vatten fuktade fläcken, och som därpå åter med vatten avspolas;
 • tjära, vagnssmörja genom ingnidning med svinfett och därefter följande intvålning, varefter tyget får ligga en tid, varjämte omväxlande tvättas med vatten och med terpentinolja; alla billiga medel.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!