Fördelaktig penningplacering ~ 1893

Penningar som läggs i fickan försvinner dag efter dag.

Penningar som göms i kassaskåpet eller möjligen i en gammal strumpa ligger onyttiga och döda samt kan till på köpet brinna upp eller stjälas bort.

Penningar som insätts i en sparbank är klokt placerade, emedan de ger ränta, om än ringa och sakta.

Penningar som inbetalas till ett livförsäkringsbolag är de bäst placerade av alla, emedan de, därest döden inträffar, kan inom ett år hundrafalt fördubblas.

”Men”, säger många, ”mina inkomster tillåter mig inte att betala livförsäkringspremien.” Detta må nu vara en ursäkt, men i nio fall av tio förstör samme person årligen till punsch, cigarrer samt på nöjen och lyx mer än tillräckligt för att betala en livförsäkring stor nog att rädda familjen från nöd då han dör.

En man bör därför iaktta största sparsamhet och förneka sig alla njutningar tills han uppfyllt denna ovillkorliga plikt mot sina efterlevande.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!