Formalism i Ryssland ~ 1906

En tidningskorrespondent anför följande exempel på vilken formalism som regerar ämbetsmännen i vissa delar av Ryssland.

Den ryska ämbetsmannen: Ni får inte stanna i landet.

Den resande: Jaså. Då får jag väl lämna det.

Ämbetsmannen: Har ni skaffat er tillstånd att resa ur landet?

Den resande: Nej.

Ämbetsmannen: Då kan ni inte få resa. Ni får 24 timmar att besluta er för vad ni vill göra.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!