Försiktighetsregler vid kalla bad ~ 1880

1. Man får aldrig före ett kallt bad avkyla sig under vanlig kroppsvärme, vilket ofta kan ha menliga följder.

2. Kroppsvärmen bör därför på det sorgfälligaste bibehållas, avklädningen ske hastigt och badet följa omedelbart. Badet bör ej häller räcka längre än omkring 10 minuter, på det att detsamma må kännas behagligt, och inga efterfrysningar må inträda, vilket är skadligt.

3. Med i stark rörelse varande bröstorgan bör man aldrig gå i badet, emedan detta är högst farligt. Man må därför, efter en häftigare promenad eller rörelse, vila några minuter, fullt påklädd, innan man går i badet.

4. Rörelsen i badet bör vara kraftig, men lugn och utan häftighet eller större ansträngning; andhämtningen under simövning eller annan rörelse ska ej hämmas, utan vara fri och obehindrad.

5. Efter badet och verkställd torkning bör påklädningen ske så skyndsamt som möjligt, och en promenad tas, till dess en angenäm och allmän kroppsvärme inträtt; dock bör man ej gå sig svettig.

6. Bad kan med fördel begagnas vilken tid som helst på dagen; dock bör det inte ske förr än minst en timme efter intagen måltid.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!