Genom den nya emigrantlagen ~ 1891

Genom den nya emigrantlagen i Amerika, som antogs av kongressen den 3 mars, utesluts från tillträde till Förenta staterna: svagsinta, dårar, personer som antas komma att ligga staten till last, de som lider av vidriga, farliga och smittosamma sjukdomar, de vilka dömts för förbrytelser, som antyder sedligt fördärv, polygamister, samt personer vilkas biljett betalas av andra eller som genom understöd av andra kommer till Förenta staterna.

Lagen förbjuder vidare uppmaning till invandring genom i främmande länder gjorda tillkännagivanden.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!