Gifta och ogifta i Holland ~ 1889

I Holland är det inte svårt för infödingen att se om de personer som han möter på gatan är gifta eller inte. Förhållandet är att befolkningen ännu strängt håller på den sedvänja som med våld infördes under Albas järnvälde.

En ogift kvinna håller alltid sin kavaljer under högra armen under det att en gift måste nöja sig med sin mans vänstra arm.

Denna sedvänja har slagit så djup rot hos holländarna att fästmön före vigseln beträder kyrkan stödd på sin fästmans högra arm och efter fullbordad vigsel fattar hans vänstra arm då hon lämnar kyrkan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!