Gifte sig med orätt flicka ~ 1892

Gifte sig med orätt flicka gjorde nyligen i Snyder, Kansas, en William Hawkinson vars namn ger oss anledning misstänka att han är en landsman.

Härvid gick så till: Hawkinson kom för några veckor sedan till Snyder, lärde två dagar därefter känna den 18-åriga Nana Terrill, förälskade sig och fann sin kärlek besvarad.

Nanas moder bad de unga tu vänta med bröllopet tills de erhållit hennes faders bifall, vilken hemväntades i slutet av maj; men istället beslöt William och Nana att en viss afton låta hemligen viga sig.

Den blivande brudgummen kom på utsatt tid med en för tillfället hyrd vagn, fann en flicka väntande, och paret for så snabbt som hästarna kunde springa till Dodge City, varest kort före dagbräckningen vigseln förrättades av en välvillig prästman.

Först på vägen från prästen till ett hotell märkte Hawkinson att han gift sig inte med Nana Terrill utan med hennes tvillingsyster Nona. De två tvillingsystrarna liknade varandra som två bär, och båda var de lika förälskade i William.

Då nu Nana var nog oförsiktig att för systern omtala planen om enleveringen och det hemliga giftermålet, låste denna på bestämd tid helt enkelt in Nana i hennes rum och reste i hennes ställe.

Den lurade brudgummen, som till att börja med var rasande över att han blivit förd bakom ljuset, fogade sig dock snart i vad som ej mera utan stora svårigheter kunde ändras, och hemförde Nona såsom sin maka.

Men Nana är däremot ännu otröstlig över förlusten av sin brudgum.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!