God min i elakt spel ~ 1852

En arbetare, som redan flera år varit gift och hade barn, övergav plötsligt sin bostad och återvände först efter sex års förlopp till sin hembygd.

Under denna tid hade hans familj ökats med två barn; men detta lär mannen sig inte i ringaste mån bekomma, utan lovade tvärtom att på bästa sätt sörja för deras framtid.

Han höll även ord; ty då någon tid därefter ett lindansarsällskap reste genom orten, sålde han de bägge barnen till bemälda sällskap för 200 francs.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!