Gott råd är pengar värt ~ 1883

En präst, som blivit kallad att ”prova” i en stad, där han föga kände befolkningen, gjorde dagen förut besök hos en av de få vänner han hade, och som förskaffat honom kallelsen.

Vännen tillrådde honom att i sin predikan inte yttra något som kunde stöta spiritisterna, emedan många av församlingens mest inflytelserika medlemmar ”lutade” åt detta håll. Han lovade det.

Utkommen på gatan mötte han en annan bekant, som bad honom för all del inte i sin predikan stöta pietisterna i församlingen. Detta lovade han ock.

Just som han skulle stiga upp på predikstolen, drog klockaren honom i rocken och viskade: ”i bänken mittför predikstolen sitter den störste brännvinsbrännaren i hela vårt land – för all del tala inte ett ord om brännvin eller predika om nykterhet!”

”Vad i all världen skall jag predika om?”

”Kors”, svarade klockaren, ”ge judarna på pälsen, det blir ingen människa stött på.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!