Hafregröt och välling ~ 1904

Hafregröt och välling böra bli en daglig rätt i hushållet, skrifver Verdens Gang, som därpå fortsätter:

”Varm hafrevälling om morgonen är sund, närande, styrkande, hullgifvande. Hören I det! Och hafregröt och mjölk om kvällen är det sundaste man kan äta. Gröt af hafregryn är också mycket godt, i synnerhet till middag. Att äta hafre är också ̶ förskönande. Se bara på hästarna, hur blanka och fina de bli, när de få mycket hafre.”

Så nu, ärade damer, veten I det! I hafre hafven I ert bästa och billigaste skönhetsmedel. Det var säkerligen därför som Smålands- och Värmlandstöserna, åtminstone i den gamla, goda hafretiden, voro så blanka och skinande och fagra under ögonen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!