Häktning och tredubbelt självmordsförsök ~ 1892

Förre logisvärden på hotell Italien i Malmö Petter Adolf Andersson Persson, som den 2 sistlidna januari av Malmö rådhusrätt ådömdes ett års straffarbete för sedlighetsbrott, men rymde ur landet och sedan dess uppehållit sig dels i England, dels i Danmark, återvände i torsdags afton i sällskap med sin fästmö Edla Persson, som följt med honom till utlandet.

De övernattade på ett hotell, men i fredags fm, då Persson i något ärende besökte Östra förstaden, blev han igenkänd av ett par poliskonstaplar och häktad. Han avfördes omedelbart till cellfängelset. Där infann sig på kvällen Edla och begärde att få tala vid den häktade. Då detta vägrades greps hon av förtvivlan och kastade sig i kanalen vid Slottsbron för att göra slut på livet. Händelsevis passerade en droska förbi och en däri åkande herre observerade kvinnans tilltag. Han hoppade strax ur åkdonet och störtade utan betänkande i vattnet med kläderna på samt bärgade självmordskandidaten, som därpå överlämnades till närmaste poliskonstapel och blev internerad på vaktkontoret för natten.

På polisstationen var Edla Persson i en mycket upprörd sinnesstämning. Hon bevakades av två konstaplar. På natten begärde hon att få gå på en bekvämlighetsinrättning. En av konstaplarna stod därunder för säkerhets skull utanför och talade med henne. Men plötsligt blev hon tyst och konstaplarna anade strax oråd. Och ganska riktigt. Hon hade gjort ett nytt självmordsförsök. Med ett band som hon plägade bära om halsen var hon i färd med att strypa sig. Hon hade redan svimmat, men konstaplarna lyckades återkalla henne till livet.

Då hon därefter kom i säng, sökte hon att kväva sig med kuddarna, men även detta tredje självmordsförsök hindrades. Hon kommer att undersökas av läkare och blir troligtvis tills vidare överlämnad till arbetsinrättningen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!