Kvinna är ej “laglig person” ~ 1888

Tryckfrihetslagen stadgar att en jury ska bestå av nio “personer”. Men Stockholms rådhusrätts sjätte avdelning förklarade i lördags att en kvinna inte får sitta i en tryckfrihetsjury. Hr V. E. Lennstrand ville nämligen i sitt senaste tryckfrihetsmål utse fröken Ellen Key till medlem av juryn.

Således anser rådhusrätten i Stockholm att en kvinna enligt lagen inte är en “person”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!