Handel med arsenik ~ 1872

På annat ställe i dagens blad återger vi en uti en annan tidning förut införd berättelse om ett på en låda innehållande arsenik verkställt beslag.

Det är med fasa vi erfar att personer kan vara nog samvetslösa och egennyttiga att, för en vinning av några lumpna riksdaler, driva handel med ett gift varigenom så ofantligt många olyckor kan uppkomma.

Men tyvärr är det inte ovanligt att köpmän driver handel med arsenik. Det är till och med bekant hur för flera år sedan arsenik importerades och försåldes i större skala och att sådan rörelse antagligen grundlagt mången numera större affärsmans rikedom; men hur många människoliv därigenom blivit bedrövligen förspillda är något som möjligen till en liten del av de statistiska uppgifterna kan inhämtas.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!