Under en storm på Azovska sjön ~ 1888

Under en storm på Azovska sjön har en mängd människor omkommit på ett gräsligt vis.

Ett fyrtorn drevs ut i öppna sjön av stormen. Det påträffades av ryska örlogsfartyget “Ingul”. På fyrtornet fanns 15 lik efter utlänningar och 4 ännu levande ryska matroser. Dessa var så medtagna av köld och hunger att de inte kunde tala och det är föga hopp om att de ska tillfriskna eftersom deras lemmar är helt och hållet bortfrusna. De berättar att de runt omkring på isen sett hopar av människor av vilka flera gått till botten. Mer än 600 personer saknas. Ett fåtal har lyckats vandra i land på isen.

Deras berättelser om de lidanden de utstått är rysvärda. Den 20 och 21 november gick två fartyg ut för att hjälpa de nödställda men kunde ingenting uträtta till följd av tjocka och stark islossning. Tre dagar igenom blåste en förfärlig orkan. Två fartyg lastade med spannmål kastades högt upp på land av stormen och krossades, varvid 8 matroser dödades. Ett ryskt fartyg, lastat med petroleum, råkade i brand och brann helt och hållet upp. På land omkom cirka 400 personer under stormen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!