Handeln med fågelhuvuden, fågelskinn och fjädrar ~ 1888

Handeln med fågelhuvuden, fågelskinn och fjädrar till prydnad för damhattar har tagit sådan utsträckning i Ryssland att regeringen sett sig nödsakad att ingripa för att förekomma ett fullständigt utrotande av den ryska fågelvärlden.

Skinn och huvuden av fåglar och fjädrar beläggs med en mycket hög utförseltull och handeln därmed är över huvud taget förbjuden från och med den 13 mars nästa år.

De ornitologiska sällskapen bemödar sig dessutom om att förmå myndigheterna att utfärda stränga föreskrifter i syfte att inskränka jakten på fåglar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!