Historien om ett öra ~ 1903

I Cléoaffärens dagar bör det ju inte vara en så värst svår förlust för en dam att mista ett öra, framförallt inte när hon kan tjäna 5.000 dollar på det.

Detta erbjuds i en New York-tidning var och en herre eller dam som vill avstå sitt högra öra. Annonsen lyder som följer:

“Fem tusen dollar betalas för ett högeröra, 2 ½ tum långt och 1 ¼ tum brett med fulländad böjning och örsnibb. Örat får vara från en man eller kvinna så länge det tillhör en fullt frisk person. Vidare genom doktor A.L. Nelden, 13 East Twenty-ninth street.”

Doktor Nelden, som utbetalar ifrågavarande summa, har närmare redogjort för betingelserna i New York Herald. Han säger att patienten som ska ha det är en mycket förmögen man i 40-årsåldern som på för honom obekant sätt förlorat sitt öra i väststaterna.

När det frivilliga offret är valt ska doktorn göra amputation av halva örat först och sy fast det på sin patient. Sedan måste dessa personer vistas tillsammans en vecka under vilken tid han tänker att läkningen framskrider tillräckligt långt för att den andra, nedre öronhalvan ska kunna byta ägare. Om partiell blodcirkulation inte inträder inom sju dagar så återställs öronhalvan till sin förre ägare och köpet går tillbaka, det vill säga personen får i alla händelser utom sitt öra 5.000 dollar för omaket.

Senare meddelas angående öronhistorien: Ett stort antal anmälningar har inkommit. Enligt vad det ryktas har valet redan träffats. En tysk har valts ut bland flera hundra sökande. Mannen har lidit skeppsbrott som värdshusvärd, och ämnar nu öppna en ny restaurang för de pengar som han erhåller för sitt öra. För den händelse han skulle dra sig ur affären i sista ögonblicket har en bankrutt mäklare på New York-börsen utsetts till hans ersättare. Denne har störtats genom en bedräglig kompanjon. Operationen skulle genomföras i tisdags. Slaktoffret, som man nästan skulle kunna kalla honom, har varit tvungen att underteckna ett medgivande att han underkastat sig operationen av fri vilja. Doktor Nelden har skriftligen förpliktigat sig att hålla såväl köparens som säljarens namn hemliga.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!