Höstfisket i Vänern ~ 1894

Höstfisket i Vänern av såväl lax som gös har varit ringa, trots att man gjort sig goda förhoppningar om detta fiske, meddelas N.V.T. Den ihållande sydliga vinden och den blida väderleken tros i hög grad ha bidragit till detta dåliga resultat.

En ovanlig mängd stora gäddor – dessa Vänerns hajar – har dock fångats, till fördel för många andra fisksorter som denna rovfisk förföljer. Nämnas bör även i förbigående att en jättelax, som vägde över 12 kilo, skickats in till Fiskeriföreningen i Karlstad.

Marknaden har i allmänhet varit trög och exportörerna har emellanåt gjort ansenliga förluster.

Till sist nämner vår meddelare att fetsikfisket varit ovanligt ringa, troligen på grund av att den är utfiskad. Den så omtyckte saltade fetsiken har därför varit dyr; den har betingat 16 till 18 kronor per fjärding.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!