Hur ska mjölk drickas? ~ 1888

Mången klagar över att han inte kan dricka mjölk, emedan magen blir tung och besväras därav.

Förnämsta skälet till att mjölken inte fördras är att folk i allmänhet dricker den för häftigt. Om nämligen ett glas mjölk hastigt töms i magsäcken, så bildas därav en hård, ystad massa, som svårligen kan påverkas av magsaften.

Om däremot samma mjölkmängd långsamt och med uppehåll (under 3 minuters tid) förtärs, så nedkommer den i magen så fördelad, att den även i ystat tillstånd, istället för att bilda en hård, sammanbakad massa, kommer att likna en svamp, mellan vars porer magsaften har fritt spelrum och kan utöva sin verksamhet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!