I slakttiden – Lindra djurens lidanden! ~ 1906

Djuret har tjänat dig på många sätt. Nu fordrar du ännu mera av detsamma: du fordrar dess liv. Men när du sålunda kräver och tager allt av djuret, dess avkastning, dess arbete och till sist själva livet, tycker du då inte att det är en billig begäran att du så skonar det från dödsångest, dödskamp och onödigt lidande.

Den gamla barbariska slaktmetoden att sticka och karva det icke dövade djuret i hals och nacke torde ännu på sina ställen praktiseras.

Dalarnas djurskyddsförening har uppställt några råd och upplysningar för slakt av husdjur, vilka här följer:

1) Slakta aldrig ett av transport eller arbete uttröttat djur, förrän det i något från slakteriet avskilt stall fått vila ut några timmar.

Uttröttade djur förblöder ofullständigt, varigenom köttet blir mindre hållbart.

2) Låt aldrig djuret åse slakt av andra djur, utan för det in i slakteriet först sedan dess ögon noggrant förbundits.

3) För det lugnt och skonsamt till slaktplatsen och behandla det aldrig hårt och hjärtlöst! Genom hård behandling plågas djuret och oroas i hög grad, vilket inverkar fördröjande på slakten och försämrande på köttet, på grund av att blodet avrinner ofullständigare.

4) Den person som skall utföra slakten bör vara fullt yrkesskicklig.

5) Vid slakt av större husdjur bör djuret säkert fastbindas vid en ring i golvet.

6) Bedöva djuret före blodavtappningen. Utav de brukliga bedövningsmedlen finns endast ett som medför verklig och säker bedövning, nämligen det, då genom rätt användning av slaktapparat pannbenet genomträngs eller krossas, så att ögonblickligen förlamning inträder i den stora hjärnan befintliga upphovsställena för känsel och rörelse.

Kalvar, får och mindre svin kan även dövas genom ett kraftigt slag i pannan med klubba eller slaktyxa.

Fjäderfä dödas lämpligast genom huvudets avhuggning.

Efter det stickningen av djuret verkställts är följande att iaktta:

a) Börja inte uppslaktningen förrän blodavtappningen är fullständigt avslutad.

b) Uppslakta djurkroppen under största möjliga renlighet och ordning;

Uppblåsning av köttet är ett osnyggt och förkastligt bruk och bör på den grund inte ifrågakomma.

c) Förvara köttet i ett svalt rum, och om det skall transporteras, emballera det på ett snyggt och omsorgsfullt sätt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!