Imiterat siden ~ 1891

Som man borde erinra sig, uppfann den franske kemisten Chardonnet i början av förra året ett sätt att av trä- eller bomullscellulosa tillverka en vävnad, vilken han kallade imiterat siden.

Patent togs på uppfinningen i Frankrike, men uppfinnaren lyckades ej vinna något gynnsamt resultat på världsutställningen i Paris, emedan hans fabrikat var alltför antändbart. Även den tyska patentbyrån nekade av samma orsak patent.

Nu har det emellertid, enligt Weserzeitung, lyckats fabrikören Thormann i Pontay (Elsass) och den store sidenhandlaren Blum-Anscher i Strassburg att beröva det av Chardonnet producerade sidenet dess lättantändlighet med ett slags impregnering. De har fått patent på uppfinningen av tyska regeringen.

De försök som nyligen anställts med produkten har utfallit till allmän belåtenhet, och i Pontay ska nu anläggas en fabrik, där industrin ska drivas i stor skala. Detta konstgjorda siden ska i förvillande hög grad likna det äkta och dessutom beröms det för sin stora hållbarhet. Det kommer redan i år i marknaden i Tyskland.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!