Ingen sprit eller opium mer till vildarna ~ 1906

Tidningen Sun meddelar från Washington att president Roosevelt lagt fram förslaget till ett brittisk-amerikanskt traktat för senaten, som går ut på att de båda regeringarna ska förbjuda all försäljning av alkohol eller opium till ociviliserade folkslag.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!