Ingenstädes dricks så litet kaffe ~ 1884

Vid en jämförelse emellan olika länder finner man att ingenstädes dricks så litet kaffe som i England, då åtgången där beräknas till blott ett skålpund per person, då däremot te beräknas till fem à sex skålpund för samma tid.

I Frankrike beräknas 3 ½ skålpund kaffe per person; i Tyskland 5 skålpund; i skandinaviska länderna 6, i Förenta staterna 8 ½ och i Belgien 9 skålpund per person, inberäknade män, kvinnor och barn.

I Holland lär man dricka ännu mera kaffe än i Belgien, men då har man också där monopol på Javakaffet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!