Intet nytt under solen ~ 1892

Från Mexiko berättas, att ingenjörerna Ochod och Baez har i Caslcoman upptäckt en gammal mexikansk mumie. De ämnar till en början förevisa det intressanta fyndet i Mexiko.

En vida anmärkningsvärdare upptäckt har dock dr med. Wallot från Yurdtan gjort i en av Maya-indianernas gamla inskrifter. Av densamma tycks framgå, att dessa indianer redan var bekanta med bacillteorin.

De gammalmexikanska kulturfolken var som bekant särdeles framstående i naturstudiet, något som även Humboldt ofta beundrande erkände.

Stället i fråga i bildskriften lyder: ”Om man kokar växten kokbachés gula rot och dricker dekokten, tillintetgörs alla dessa små omärkbara djur, som den mänskliga kroppen frambringar i sig själv.”

Att döma härav ser det ut, som om dessa gamla indianer hade haft en aning om många sjukdomars uppkomst genom baciller.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!