Järnvägsolyckor ~ 1892

Från Breslau i tyska Schlesien meddelas, att vid stationen Löwen orienttåget den 15 dennes på aftonen urspårat, varvid postvagnen och en godsvagn omstörtades samt lokomotivet vräktes även över det andra spåret, på vilket strax därefter ett godståg kom framrusande och sammanstötte med det urspårade orienttåget. Sex eller åtta personer skadades mycket svårt och 14 vagnar krossades.

Den 16 dennes kl. 4 på morgonen urspårade ett godståg vid Windsfeld, telegraferas från Gunzenhausen i Tyskland. Lokomotivföraren, bromsaren och eldaren dödades. En växlare, som bar skuld till olyckan, lät sig överköras av det tillkallade hjälplokomotivet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!