John D. Rockefeller får en sonson ~ 1906

Den rikaste ”baby” i världen föddes natten till den 22 mars i New York. Det var en duktig 11 skålpunds pojke, och han har redan nu fått namnet John D. Rockefeller III. Han är nämligen son till oljekungen Rockefellers son och dennes hustru, född Aldrich.

De har förut en liten dotter, men den gamle oljekungen har länge önskat en sonson, som skulle överta hans namn och stora rikedomar. Ifall den nyfödde gossen lever, blir han världens rikaste man och får ärva större skatter än någon människa kan räkna ut.

Hur stor lycka dessa skatter kommer att medföra är dock en annan sak. Hans beryktade farfar håller sig ännu gömd och instängd så att inte domstolens tjänstemän ska komma åt honom. Som en föraktad flykting får han gömma sig för människors blickar och törs inte ens tillåta sig nöjet komma fram och betrakta den nyfödde arvtagaren. Vilket ömkligt liv får inte den gamle skrymtaren leva trots sina ofantliga rikedomar!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!