Kaffe är ett desinfektionsmedel ~ 1891

Kaffe är inte endast ett njutningsmedel, utan det är även ett desinfektionsmedel. Under den varma årstiden är kaffe det bästa medlet att rensa luften i sjukrum och att förekomma smitta. Det har tillika det företrädet att inte lukta så obehagligt som tex. klor- och karbolsyra. Bränt och malet kaffe är ett av de kraftigaste medlen att bortdriva och oskadliggöra utdunstningar från djur och växter.

Barbier berättar i ”Journal de médecine” följande från Algier: En läkare skulle, åtföljd av överhetspersoner en dag undersöka liket av en föregående dagen mördad person. Det var övermåttan varmt till och med för ett algeriskt klimat. Ämbetsmännen visades in i ett avstängt rum där liket låg på golvet, men alla blev så illamående att de ögonblickligen drog sig tillbaka med läkaren i spetsen. Ämbetsmannen begärde nu kaffe och fick ungefär en full tallrik. Han strödde det på liket, på väggarna och golvet. Den förfärliga stanken upphörde ögonblickligen, och läkaren kunde utan svårighet företa undersökningen.

Barbier var i högsta grad förvånad över denna hastiga verkan och använde därefter vid liknande tillfällen alltid samma medel. Han använder det även vid illaluktande bulnader och emot narkotisk bedövning med tobak.

Varje rökare vet att illamående efter rökningen hävs med hjälp av en kopp starkt kaffe. Isskåp börjar lukta illa när man någon tid har förvarat kött, vilt och fisk i dem. Bästa medlet att avlägsna lukten är då kaffe. Likaledes kan man gömma vilt i flera dagar genom att ta ur dem och sedan strö litet malet kaffe mellan håren eller dunet. Man har slutligen lagt märke till att kolera-baciller och liknande sjukdomsfrön strax upphör att utbilda sig när de kommer i beröring med kaffe.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!