Katter och råttor ~ 1906

Industrin, som på alla områden gör storartade framsteg, använder nu också skinnen av svarta katter till en mängd saker. Till vad kan jag inte bestämt säga, skriver en medarbetare i Radical, men säkert är, att sådana skinn finner användning på tusen sätt och förskaffar de personer som handlar med dem en god inkomst.

I Kansas till exempel är ett svart kattskinn värt en dollar. Det är därför inte underligt att man där slagit sig på uppfödandet av svarta katter i massa. Vid uppförandet tillämpas en egendomlig metod, som förefaller något komisk och även låter något osannolik.

De svarta katterna uppföds på en stor, av ett taggtrådsnät omgiven terräng. Katterna förökar sig så raskt, att om man vid årets början har 1000 katter, kan man vid dess slut ha 25 000 och efter fyra år 2 miljoner katter! Kattuppfödandet kan sålunda bli mycket inbringande, ifall katternas underhåll inte kostar mycket. Problemet är inte så svårt att lösa som det ser ut. Amerikanerna fodrar helt enkelt katterna med råttor, som förökar sig ännu fortare än katterna. Men med vad utfodrar man då råttorna? Jo, med köttet av de flådda katterna. Katterna äter råttorna och råttorna får äta katterna, och detta nya perpetuum mobile har en hel industri att tacka för sin blomstring.

Det är verkligt ekonomisk och praktisk industri, som kan fortgå i det oändliga, utan att förorsaka uppfödarna någon annan kostnad än för arbetet med skinnens avtagande; de dyrbara skinnen, som är värda en dollar får man gratis som produkt av katternas och råttornas ömsesidiga utfodring.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!